Our certifications / Naši certifikati

Zadovoljstvo kupcev, nagnjenost k nenehnemu izboljševanju, razvoj varnosti, zdravje in trajnost, nenehno iskanje novih tehnoloških rešitev in rast človeškega kapitala, so temeljni stebri, na katerih podjetje La Cisa gradi svojo organizacijo.

Politiko kakovosti in varnosti, povzema in poudarja poslanstvo podjetja. Jasni cilj naših ljudi je »skupno in ambiciozno v prihodnost«.

Naš integriran sistem vodenja kakovosti in varnosti naj bi vodil postopke za doseganje ključnih točk kot so, uporaba postopkov in spremljanje kazalnikov, kot so veljavna vozniška dovoljenja in ostala podpora pri poslovnih odločitvah.

Spremljanje in vrednotenje oskrbne verige, povratne informacije o zadovoljstvu kupcev, notranjih in periodičnih zunanjih revizij, analizo anomalij, ki določa korekcijske akcijske načrt, ocene, analize učinkovitosti so ključna orodja, ki omogočajo stalno izboljševanje storitev za naše stranke.

Cisa je začel s pridobivanjem certifikatov leta 2001, začenši z ISO 9001, kasneje pa še OSHAS 18001. Vsa naša predstavništva imajo danes pridobljena in potrjena oba certifikata.