Logistično Pozicioniranje

  • študij logistike v večini primerov predstavlja rešitev za zmanjšanje stroškov, je predhodna faza za logistiko je učinkovita in uspešna za proces
  • raziskava in razvrščanje vseh izdelkov in proizvodnih tokov IN / OUT / WIP
  • identifikacija “ozkih grl – nižja storilnost”
  • selekcioniranje vseh časov (proizvodnja, prevoz, nakladanje, raztovarjanje).
  • preoblikovanje postavitev, ki temelji na analizi logistike.
  • alternativna predstavitev predloga s poudarkom na:
  • ekonomski prihranki
  • skladiščne zmogljivosti
  • število in vrta vozila
  • količina ostalih virov