LJUDJE SO OSNOVNA SREDSTVA – KLJUČ ZA USPEH

Naložba v izobraževanje in usposabljanje zaposlenih ustvarja in povečuje vrednost samega podjetja. V rastočem podjetju in ob uvajanju novih tehnologij je to bistvenega pomena, saj le tako lahko zagotovimo varnost in izboljšamo svoje storitve, ki jih zahtevajo naše stranke in sam trg.
Naložba torej stremi k strokovnosti zaposlenih, optimizaciji delovnega okolja in povečanju dobičkonosnosti podjetja.

Kaj smo naredili?

La Cisa, se zaveda vlog obveščanja, izobraževanja in usposabljanja, ki so oblikovane v svetovnem merilu. V sodelovanju s strokovnjaki (akademiki) uporablja najboljša sredstva za raziskave in razvoj inovativnih in izobraževalnih projektov, ki so vključeni v poklicno rast, izboljšanje osebnega potenciala in vzgojo različnih vlog posameznikov.

Pri usposabljanju in drugih zahtevah, skupaj s stranko, sodeluje ekipa, sestavljena iz strokovnjakov na področju logistike, storitev, varnosti in kakovosti, ki nudijo vrhunsko kakovost storitev za doseganje skupnih ciljev.

Osredotočajo se na potrebe in interese izobraževanja odraslih, usposabljanje v projektu lastne Akademije, upoštevajo izkušnje s strani udeležencev, ki delajo kot ekipa s sodelavci in moderatorji.

Uporaba interaktivnih metodologij (slika, video, izkušnje na delovnem področju) olajša prenos znanja in spretnosti, da bi dosegli odlične rezultate v praksi.

Operaterji industrijskih vozil v virtualnem svetu z uporabo SIMULATORJA VOŽNJE, pridobijo znanje in spretnosti, izboljšajo svoj stil vožnje, v prizadevanju za večjo varnost.